ALEXANDER LOTERSZTAIN_SAVREMENI AUSTRALIJSKI DIZAJN

 Igra ostrih linija inspirisanih geometrijom kvarca predstavlja sustinu neponovljivo luksuznog dizajna QTZ kolekcije ciji je autor ALEXANDER LOTERSZTAIN. On je  jedan od 100 najuticajnijih dizajnera današnjice koji  sa strašću antropologa i sa dečijom radoznalošću neumorno istražuje kako dizajn utiče na razvoj kulture pronalazeći savršeni nalans izmedju forme i funkcije. Unique holistic approach to design mixed …